Статті

Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу»

17.11.16 konferenvija 117 листопада 2016 року

17 листопада 2016 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Формування професійної майстерності майбутніх фахівців в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу» за участі колег зі Словаччини, Польщі, Чехії, Італії. Була також видана монографія «Теорія і практика професійної майстерності в умовах ціложиттєвого навчання». Активну участь у роботі конференції приймала Желанова Вікторія В’ячеславівна, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка.