Статті

Передзахист дисертаційного дослідження

05 жовтня 2016 року відбувся передзахист дисертаційного дослідження Дереки Тетяни Григорівни на тему «Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. Науковий консультант – Сисоєва Світлана Олександрівна (завідувач науково-дослідної лабораторії освітології Київського університету імені Бориса Грінченка, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор).