Статті

Захист магістерських робіт спеціальності 011 «Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)»

17.10.16 zahust 117 жовтня 2016 року

 

 

17 жовтня 2016 року відбувся захист магістерських робіт спеціальності 011 «Науки про освіту (Педагогіка вищої школи)». Члени екзаменаційної комісії: Таланова Жаннета Василівна (голова ЕК, завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті Інституту вищої освіти НАПН України, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник), Гузій
Наталія Василівна
(завідувач кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор), Юрченко Віктор Іванович (директор Педагогічного інституту, кандидат психологічних наук, доцент), Хоружа Людмила Леонідівна (завідувач кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, професор), Тернопільська Валентина Іванівна (доктор педагогічних наук, професор).