Статті

Методологічний семінар «Методи фасилітації групової роботи студентів»

28.09.16 seminar 1   28 вересня 2016 року

28 вересня 2016 р. відбувся методологічний семінар «Методи фасилітації групової роботи студентів» для професорсько-викладацького складу Педагогічного інституту. Організатори: кафедра теорії та історії педагогіки, НДЛ культури лідерства

Фасилітатор: Лебідь Н.К., к.психол.н., завідувач відділу психологічних досліджень НДЛ культури лідерства

28.0916 seminar 2